Awards List

Outstanding Members and BOD Award
Year Name
2006-2007 Zhou, Liuming (周榴明)
2007-2008 Jiang, Bo (江波); Xia, Huan (夏欢)
2008-2009 Han,Yingchang (韩应昌); Guan, Feng (管峯)
2009-2010 Chen, Hongda (陈宏达)
2010-2011 Xiong, Youling (熊幼翎); Zihua Ao (敖自华)
2011-2012 California Almond Board; Xu,Ansui (徐安遂)
2012-2013 Hou, Gary (侯国泉) and Zhou, Yuting (周瑜亭); Yang, Xiaoping (杨筱萍) and Feng, Guohua (冯国华)
2013-2014 Wang, Dihui (王迪惠); Lou, Xingqiu (楼星球)
2014-2015 Xie, Guoyin (谢国银); Chen, Feng ()
2015-2016 Steve Cui (崔武卫); Sharon Shoemaker
2016-2017 Chao Wu (吴超); Roquette


NAJUA Undergraduate Student Innovation Award
Year Name
2009-2010
First Place:       Pan, Kang (潘康)
Second Place:  Wang, Liyun (王丽云)  
2010-2011
First place:       Yuan,Ya (袁亚)
Second place:   Wang, Liang (王亮)
                          Li, Yanbo (李滟波)
Third place:        Xu, Yuting (徐雨婷)
                          Kang, Jiaqi (康佳琪)
                          He, Miao (何淼)
2011-2012
First place:     Chen, Gengxiang(陈庚详)
Second place:   Chen, Xiaoxia(陈晓霞)
                         Sun, Jingjing(孙静静)
Third place:      Huang, Min (黄敏)
                        Liu, Chunli(刘春丽)
                       Zhao, Mengyao(赵梦瑶)
2013-2014
First place:    凌美希
Second place:   宋娇阳
                         楼霄玮
Third place:      邱碧霞
                       胡吕霖
                       张清霞


IFT Best Paper
Year Name
2010-2011 Jiang Jiang (蒋将, Jiangnan University) Xiaotian Qin (秦孝天, Rutgers University)
2011-2012 Changqi Liu (University of kentucky), Runjing Li (Jiangnan University), Chunqiang Li (Jiangnan University), Zhenzhen Chen (Jiangnan University)
2012-2013 Jingjing Chen (University of Massachusetts), Yuting Zhou (University of Maryland)
2013-2014

Jingjing Chen, University of Massachusetts (First); Lucy Wang, University of Minnesota (Second); Junyan Gu, Jiangnan University (Third); and Long Zou, University of Georgia (Third)